1) Iniciativa pro pomoc imigrantům

kontakt: Bořivoj Tydlitát, tel: 737 264 105, e-mail: b.tydlitat@gmail.com

Iniciativa pro pomoc imigrantům vznikla jako skupina farníků na konci roku 2015, a později se začlenila do vznikajicí farní charity.

Prvním, stále probíhajícím projektem Iniciativy byla praktická doplňková pomoc třem rodinám, které získalu v ČR azyl v rámci programu vlády České republiky pro syrské uprchlíky, kteří potřebují dlouhodobou lékařskou péči. Rodinám pomáháme praktickým doprovázením, materiálními dary a zprostředkováním kontaktů na úřady, školy a další instituce. Také jsme pomohli organizovat psychoterapii pro některé z těchto klientů. K tomu spolupracujeme s Archdiecézní charitou, Gymnáziem Přírodní škola a organizacemi CIC Praha a InBáze.

V lednu 2016 Iniciativa připravila ve farnosti informační výstavu Lidé na cestě - http://lidenaceste.cz Součástí výstavy byl doprovodný program: Vernisáž výstavy s arabskou kuchyní a vietnamským křesťanským hudebním vystoupením, přednáška Jana Sokola o islámu a islamismu a beseda s mladými dobrovolníky, kteří pomáhali uprchlíkům na Balkáně.

V březnu se zástupce Iniciativy se účastnil studijní cesty do Německa na téma přijímání uprchlíků, pořádané Institutem aktivního občanství.

V květnu se Iniciativa podílela na organizaci besedy “Češi, Němci, uprchlíci” na Magistrátu hl. m. Prahy s Matějem Spurným, Zorou Hesovou a Martinem Leitglöbem.

V červnu se několik členů iniciativy účastnilo úvodního kurzu výuky češtiny, který pro nás připravilo Centrum pro integraci cizinců (CIC).

V srpnu se zástupci Iniciativy účastnili akce pražských muslimů, kteří v reakci na vraždu francouzského kněze P. Hamela uspořádali demonstraci proti islámskému terorismu a solidárně navštívili katolickou bohoslužbu.

V říjnu Iniciativa ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok uspořádala besedu s dobrovolníky z iniciativy Refugium v severoněmeckém městě Beverstedt http://www.refugium-beverstedt.de

Fotografie a videozáznamy z některých akcí jsou k dispozici na https://www.facebook.com/lidenaceste

Od října rovněž Iniciativa spolupracuje s organizací InBáze http://www.inbaze.cz na poskytnutí bydlení a pomoci další syrské rodině.

Mezi aktivity připravované pro nejbližší dobu patří setkání s pražskou vietnamskou katolickou komunitou.

 

2) Balíčky pro chudé ve farnosti

kontakt: Radka Válková, tel: 603 700 861 e-mail: fchsrdcepane@praha.charita.cz

Balíčky se vydávají potřebným rodinám/osobám – osoby bez domova, sociálně slabí senioři, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou apod.

Druhy balíčků:

  • Potraviny rodina
  • Potraviny jednotlivci
  • Hygiena rodina
  • Hygiena jednotlivci
  • Hygiena děti + pleny (5 velikostí)

Výdej balíčků:

  • termín: každé pracovní pondělí 11-13 hod
  • místo: zahrádka za kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad)

Při výdeji se zapisuje počet unikátně podpořených osob (poprvé podpořeni) a počet unikátně + opakovaně podpořených, dále počet vydaných balíčků. Evidenci zajišťuje pracovník/dobrovolník ADCH Praha/farní charity. Není přípustná jmenná evidence, zapisování osobních dat, apod. Balíčky si nelze nárokovat, výdej konkrétní osobě lze odmítnout.

Projekt FEAD je financován z fondu evropské pomoci nejchudším osobám. V ČR jej zaštiťuje MPSV, které s projektem oslovilo tyto organizace: Charita ČR, Diakonie, Slezská diakonie, Naděje.

Projekt bude probíhat do dubna 2017 s možným pokračováním.

 

3) Senioři

kontakt: Helena Mejvaldová, tel: 603 444 792 e-mail: ak.mejvaldova@volny.cz

 

4) Matky s dětmi

kontakt: Radka Válková, tel: 603 700 861 e-mail: fchsrdcepane@praha.charita.cz