1) Iniciativa pro pomoc imigrantům

kontakt: Bořivoj Tydlitát, tel: 737 264 105, e-mail: b.tydlitat@gmail.com

Iniciativa pro pomoc imigrantům vznikla jako skupina farníků na konci roku 2015, a později se začlenila do vznikajicí farní charity.

Prvním, stále probíhajícím projektem Iniciativy byla praktická doplňková pomoc třem rodinám, které získalu v ČR azyl v rámci programu vlády České republiky pro syrské uprchlíky, kteří potřebují dlouhodobou lékařskou péči. Rodinám pomáháme praktickým doprovázením, materiálními dary a zprostředkováním kontaktů na úřady, školy a další instituce. Také jsme pomohli organizovat psychoterapii pro některé z těchto klientů. K tomu spolupracujeme s Archdiecézní charitou, Gymnáziem Přírodní škola a organizacemi CIC Praha a InBáze.

V lednu 2016 Iniciativa připravila ve farnosti informační výstavu Lidé na cestě - http://lidenaceste.cz Součástí výstavy byl doprovodný program: Vernisáž výstavy s arabskou kuchyní a vietnamským křesťanským hudebním vystoupením, přednáška Jana Sokola o islámu a islamismu a beseda s mladými dobrovolníky, kteří pomáhali uprchlíkům na Balkáně.

V březnu se zástupce Iniciativy se účastnil studijní cesty do Německa na téma přijímání uprchlíků, pořádané Institutem aktivního občanství.

V květnu se Iniciativa podílela na organizaci besedy “Češi, Němci, uprchlíci” na Magistrátu hl. m. Prahy s Matějem Spurným, Zorou Hesovou a Martinem Leitglöbem.

V červnu se několik členů iniciativy účastnilo úvodního kurzu výuky češtiny, který pro nás připravilo Centrum pro integraci cizinců (CIC).

V srpnu se zástupci Iniciativy účastnili akce pražských muslimů, kteří v reakci na vraždu francouzského kněze P. Hamela uspořádali demonstraci proti islámskému terorismu a solidárně navštívili katolickou bohoslužbu.

V říjnu Iniciativa ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok uspořádala besedu s dobrovolníky z iniciativy Refugium v severoněmeckém městě Beverstedt http://www.refugium-beverstedt.de

Fotografie a videozáznamy z některých akcí jsou k dispozici na https://www.facebook.com/lidenaceste

Od října rovněž Iniciativa spolupracuje s organizací InBáze http://www.inbaze.cz na poskytnutí bydlení a pomoci další syrské rodině.

Mezi aktivity připravované pro nejbližší dobu patří setkání s pražskou vietnamskou katolickou komunitou.

 

2) Balíčky pro chudé ve farnosti

kontakt: Radka Válková, tel: 603 700 861 e-mail: radka@valeknet.cz

Balíčky se vydávají potřebným rodinám/osobám – osoby bez domova, sociálně slabí senioři, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou apod.

Druhy balíčků:

  • Potraviny rodina
  • Potraviny jednotlivci
  • Hygiena rodina
  • Hygiena jednotlivci
  • Hygiena děti + pleny (5 velikostí)

Výdej balíčků:

  • termín: každé pracovní pondělí 11-13 hod
  • místo: zahrádka za kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad)

Při výdeji se zapisuje počet unikátně podpořených osob (poprvé podpořeni) a počet unikátně + opakovaně podpořených, dále počet vydaných balíčků. Evidenci zajišťuje pracovník/dobrovolník ADCH Praha/farní charity. Není přípustná jmenná evidence, zapisování osobních dat, apod. Balíčky si nelze nárokovat, výdej konkrétní osobě lze odmítnout.

Projekt FEAD je financován z fondu evropské pomoci nejchudším osobám. V ČR jej zaštiťuje MPSV, které s projektem oslovilo tyto organizace: Charita ČR, Diakonie, Slezská diakonie, Naděje.

Projekt bude probíhat do dubna 2017 s možným pokračováním.

 

3) Tříkrálová sbírka

kontakt: Zbyněk Podskalský, tel: 777 920 917, e-mail: zbynek.podskalsky@seznam.cz

Tříkrálová sbírka 2017 proběhne v naší farnosti  v termínu 2.1. 2017 – 9.1.2017 - tentokrát již pod záštitou naší Farní charity.

Již tradičně se ujmou jejího provedení mladí lidé a také některé rodiny z farnosti. Pokud by se někdo další chtěl sbírky účastnit, obraťte se na ředitele farní charity Zbyňka Podskalského (kontakt je uveden výše).

Dozvíte se pokyny pro provádění sbírky, zjistíte, kde dostanete patřičné průkazy, doklady a zapečetěné kasičky. Stejně tak jako drobné dárky, kalendáříky, cukříky, nálepky a pod.

Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka pořádaná Charitou Česká republika a povolená magistrátem hlavního města Prahy - nemusíte se tedy obávat žádných starostí a problémů při výběru.

 

4) Senioři

kontakt: Helena Mejvaldová, tel: 603 444 792 e-mail: ak.mejvaldova@volny.cz

 

5) Matky s dětmi

kontakt: Radka Válková, tel: 603 700 861 e-mail: radka@valeknet.cz

 

6) Pomoc potřebným

kontakt: Zbyněk Podskalský, tel: 777 920 917, e-mail: zbynek.podskalsky@seznam.cz