Zprávy z charity č. 3

Zprávy z charity č. 3

Ve třetím čísle Zpráv s charity si můžete přečíst rozhovor s Terezií Fischerovou o pobytu v Libanonu, kolik vynesla Tříkrálová koleda u Srdce Páně, co bude dál s pomocí FEAD ... Potraviny ze sbírkových košů jsme už 5x předali potřebným rodinám, všem dárcům děkujeme!

Zprávy z charity č. 2

Zprávy z charity č. 2

Vážení a milí přátelé farní charity,

velké díky za všechny věci, které jste přinesli do košů před videosálem a všechnu Vaši další podporu. Zatím jsme distribuovali část pomoci především rodinám, o něž se naše farní charita dlouhodobě stará. Část z darů jsme využili pro matku samoživitelku, které pomáhá Poradna pro ženy a dívky.

Zprávy z charity

Zprávy z charity

Vážení a milí přátelé farní charity,
 
díky paní Magdaléně Martinovské a paní Anně Hradilkové vzniklo první číslo našeho charitního zpravodaje.
 
 

Vietnamský večer

Vietnamský večer

Na druhé vánoční setkání s vietnamskou katolickou komunitou z kunratické farnosti srdečně zve farní charita. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce....
 

Stálá materiální sbírka pro potřebné

Stálá materiální sbírka pro potřebné

Milí farníci,

naše farní charita pomáhá mnoha lidem, kteří se nacházejí v nouzi, ať už jsou to rodiny s malými dětmi, důchodci nebo rodiny, které do naší země utekly před válkou. Jednou z možností, jak těmto lidem v tísni ulehčit, je materiální pomoc.

 

Změna ve vedení farní charity

Změna ve vedení farní charity

Koncem září ředitel Farní charity Praha 3 - Vinohrady pan Zbyněk Podskalský rezignoval na funkci ředitele a na jeho místo byla následně jmenována nová ředitelka paní Radka Válková.

Pomoc seniorům

Pomoc seniorům

Farní charita hledá ochotné farníky, kteří mají chuť a čas k občasné pomoci potřebným starým lidem v naší farnosti. Šlo by o pomoc s doprovodem nebo jen o návštěvu osamělého člověka či drobnou pomoc v domácnosti. Kdo by měl zájem pomoc poskytovat, ať se prosím ozve na mailovou adresu výboru charity vybor-charita-nsp@googlegroups.com nebo na ak.mejvaldova@volny.cz

Potravinová pomoc v Praze

Potravinová pomoc v Praze

V tomto článku naleznete adresy, kde je v Praze možné obdržet potravinovou a materiální pomoc FEAD/ POMPO.
 
 

Kronika Iniciativy pro imigranty

Kronika Iniciativy pro imigranty

Seznamte se s akcemi Iniciativy pro imigranty pořádanými od prosince 2015 až do dnešní doby. 

Aktivity si můžete připomenout v záložkách Galerie a Akce.  Jednotlivé události najdete na samostatných stránkách kroniky.

Dvě prosby

Dvě prosby

Obracíme se na vás se dvěma prosbami o pomoc pro klienty  Iniciativy pro imigranty.
 
První se týká oblečení pro děti z česko-súdánské rodiny.
Druhá bydlení pro mladou ženu - syrskou křesťanku.