SRDCE PÁNĚ ♥ CHARITA

  • oficiální název organizace: Farní charita Praha 3 Vinohrady
  • adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, Praha 3-Vinohrady, 130 00
  • ředitelka: Radka Válková, e-mail: fchsrdcepane@praha.charita.cz, tel.: 603 700 861
  • číslo bank. účtu: 130139/5500
  • variabilní symbol (dary Iniciativě pro pomoc imigrantům): 1001
  • IČ: 04861388
  • Kontakty na garanty aktivit:

1) Iniciativa pro pomoc imigrantům

kontakt: Bořivoj Tydlitát, tel: 737 264 105, e-mail: b.tydlitat@gmail.com

 

2) Balíčky pro chudé ve farnosti

kontakt: Radka Válková, tel: 603 700 861 e-mail: fchsrdcepane@praha.charita.cz

 

3) Senioři

kontakt: Helena Mejvaldová, tel: 603 444 792 e-mail: ak.mejvaldova@volny.cz

 

4) Matky s dětmi

kontakt: Radka Válková, tel: 603 700 861 e-mail: fchsrdcepane@praha.charita.cz

 

Kompletní adresář Charity ČR:

http://www.charita.cz/o-charite/adresar/?tab=organization&show=all#directory