1) Iniciativa pro pomoc imigrantům

kontakt: Bořivoj Tydlitát, tel: 737 264 105, e-mail: b.tydlitat@gmail.com

Iniciativa pro pomoc imigrantům vznikla jako skupina farníků na konci roku 2015, a později se začlenila do vznikajicí farní charity.

Prvním, stále probíhajícím projektem Iniciativy byla praktická doplňková pomoc třem rodinám, které získalu v ČR azyl v rámci programu vlády České republiky pro syrské uprchlíky, kteří potřebují dlouhodobou lékařskou péči. Rodinám pomáháme praktickým doprovázením, materiálními dary a zprostředkováním kontaktů na úřady, školy a další instituce. Také jsme pomohli organizovat psychoterapii pro některé z těchto klientů. K tomu spolupracujeme s Archdiecézní charitou, Gymnáziem Přírodní škola a organizacemi CIC Praha a InBáze.

V lednu 2016 Iniciativa připravila ve farnosti informační výstavu Lidé na cestě - http://lidenaceste.cz Součástí výstavy byl doprovodný program: Vernisáž výstavy s arabskou kuchyní a vietnamským křesťanským hudebním vystoupením, přednáška Jana Sokola o islámu a islamismu a beseda s mladými dobrovolníky, kteří pomáhali uprchlíkům na Balkáně.

V březnu se zástupce Iniciativy se účastnil studijní cesty do Německa na téma přijímání uprchlíků, pořádané Institutem aktivního občanství.

V květnu se Iniciativa podílela na organizaci besedy “Češi, Němci, uprchlíci” na Magistrátu hl. m. Prahy s Matějem Spurným, Zorou Hesovou a Martinem Leitglöbem.

V červnu se několik členů iniciativy účastnilo úvodního kurzu výuky češtiny, který pro nás připravilo Centrum pro integraci cizinců (CIC).

V srpnu se zástupci Iniciativy účastnili akce pražských muslimů, kteří v reakci na vraždu francouzského kněze P. Hamela uspořádali demonstraci proti islámskému terorismu a solidárně navštívili katolickou bohoslužbu.

V říjnu Iniciativa ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok uspořádala besedu s dobrovolníky z iniciativy Refugium v severoněmeckém městě Beverstedt http://www.refugium-beverstedt.de

Fotografie a videozáznamy z některých akcí jsou k dispozici na https://www.facebook.com/lidenaceste

Iniciativa také spolupracuje s organizací InBáze http://www.inbaze.cz na poskytnutí bydlení a pomoci další syrské rodině.

Mezi aktivity patří setkání s pražskou vietnamskou katolickou komunitou.

 

2) Senioři

kontakt: Helena Mejvaldová, tel: 603 444 792 e-mail: ak.mejvaldova@volny.cz