Farní charita pořádala vietnamsko-český večer

Věděli jste, že se u nás ke katolické víře hlásí asi 5000 Čechů vietnamského původu? Je to asi 12 % z celkového počtu členů vietnamské menšiny u nás.

Věděli jste, že jejich pražská komunita má i svého vietnamského faráře, otce Josefa, který slouží pravidelně každý týden bohoslužby ve vietnamštině v kostele sv. Jakuba Staršího v Kunraticích?

Věděli jste, že ve větších městech existují i další komunity a pečují o ně ještě dva vietnamští kněží?

Toto všechno jste se mohli dozvědět na vánočním setkání našich farníků s vietnamskými hosty z kunratické farnosti.

Setkání se konalo z podnětu členů naší farní charity, kteří mají mezi českými Vietnamci dobré přátele, a ostatní farníci na ně byli srdečně zváni.

První společnou akcí byla vernisáž výstavy "Lidé na cestě", kterou v našem kostele uváděl svým zpěvem mladý vietnamský zpěvák Ngo Cong Minh.

Naši vietnamští přátelé přišli i na besedu o roli dobrovolníků při integraci cizinců v Německu, kterou farní charita pořádala společně s VOŠ Jabok loni v říjnu.

Protože toho o vietnamských křesťanech a životě vietnamské menšiny u nás víme velice málo, rozhodli jsme se pozvat je na společnou bohoslužbu a vánoční posezení v zázemí našeho kostela.

Setkání se uskutečnilo 3.1. 2017. Večerní mši sv. koncelebroval náš farář vinohradské farnosti P. Jan spolu s vietnamským knězem Josefem.

Po mši svaté jsme se sešli ve společenské místnosti, kterou jsme upravili na improvizovanou kavárnu. Ke stolkům s ubrusy a rozsvícenými svíčkami  jsme se spontánně usadili tak, že u každého stolku seděli místní farníci i vietnamští hosté. Věkové složení bylo pestré. Mladší mluvili perfektně česky, ti starší někteří neuměli česky vůbec a s komunikací musel někdo pomáhat. To ale nijak neovlivnilo srdečnou a veselou zábavu, která se nad mnoha domácími lahůdkami z českých a vietnamských kuchyní rozpoutala. Čeština se prolínala s vietnamštinou i angličtinou a došlo i na zpěv s kytarou a pianem.

Večera se účastnila i spisovatelka paní Anna Vovsová. Je autorkou knížky pro děti "Josef a Li", která popisuje přátelství vietnamské dívky a českého chlapce. Kniha se později stala předlohou pro stejnojmenný televizní seriál, který téměř všichni přítomní znali. Paní Vovsová nám řekla pár slov o historii knihy a pak přečetla úryvek o Vánocích. 

Zapojilo se nakonec asi 25 lidí z vietnamské farnosti a zhruba stejný počet z farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně. My, jako hostitelé, jsme se radovali, že se setkání tak povedlo. Jsme rádi, že jsme měli možnost poznat vietnamské křesťany a navázat, jak doufáme, vzájemné déletrvající přátelství.

Zatím jsme na oplátku přijali pozvání přijet do Kunratic v březnu na oslavu sv. Josefa, který je patronem jejich komunity. Prostřednictvím Farních listů a nástěnky dáme včas vědět, aby se mohli všichni zájemci z naší farnosti připojit.

Anna Hradílková